Trang trí khai trương SKTIME đồng hồ số 1

Trang trí khai trương donghoso1.vn với cổng chào bong bóng hoành tráng, múa lân đặc sắc cùng nhiều hoạt dộng hấp dẫn thu hút khách hàng